kill shot bravo – tôi cần một kết nối internet để chơi?-凯发k8网页登录

nov12

以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

kill shot bravo – tôi cần một kết nối internet để chơi?

nó có thể chơi kill shot bravo trong "offline mode" nếu bạn không có kết nối internet hoạt động, nhưng các tính năng trò chơi sẽ được hạn chế. giảm thiểu các trò chơi trong khi ở chế độ offline không nên ảnh hưởng đến tiến độ save game của bạn, mặc dù hoàn thành đóng các trò chơi xuống có thể làm bạn mất một số tiến bộ của bạn. chúng tôi khuyên bạn nên không phải đóng trò chơi xuống hoàn toàn khi ở chế độ offline, và còn có thể chơi trực tuyến bất cứ khi nào có thể.

lưu ý: các trò chơi đòi hỏi một kết nối internet để lưu tiến bộ của bạn từ điện thoại vào máy chủ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chơi khi kết nối với internet càng nhiều càng tốt.

网站地图